Gravyrstilar

Här ser du exempel på de gravyrstilar du kan använda. Rak stil, Mjuk stil och Skrivstil. Exemplet som visas är en doptallrik, men samma stilar gäller för armband och hängen.

Du kan också välja gravera namnen helt i versaler. Skriv då in texten som versaler. Exempel ”MAJKEN”. Detta rekomenderas dock inte för skrivstil.

För vissa produkter där texten blir liten kan det vara svårt att läsa annat än rak stil. Därför finns inte stilvalen med på dessa produkter.